Storitve Zavod  english    deutsch 
 


Registriran uporabnik
Uporabniško ime
Geslo
 Zapomni se me
Pozabljeno geslo
Ni aktivne ankete!
Domov > Subjekti
Ogledov: 4404    
Etnografsko društvo Tržec
Naslov: Tržec 13
Kraj: 2284 Videm pri Ptuju
E.naslov: info@etnotrzec.org
Davčna št.: 94957428
Bančni račun: 04202-0001067907

Predstavitev

Etnografsko društvo Tržec je prostovoljna skupnost, ki združuje laično javnost, ljubitelje in strokovnjake, katerim je skupna skrb za kulturno dediščino Haloz ter Dravskega in Ptujskega polja. Z delovanjem želimo v prebivalcih tega dela Slovenije vzbuditi pozitiven odnos do kulture bivanja.

Temeljne naloge društva:

 • pospešuje skrb za kulturno dediščino,
 • skrbi (po zmožnostih) za premično in nepremično kulturno dediščino,
 • zbira ustno in pisno gradivo,
 • z zbranim gradivom ravna kot dober gospodar, ga inventarizira ter pisno obdela v zbornikih,
 • priprava tematskih razstav,
 • organizira srečanja društev in inštitucij, ki skrbijo za kulturno dediščino,
 • vzdržuje zveze z drugimi sorodnimi društvi doma in po svetu in
 • opravlja druge dejavnosti, ki so v interesu ohranjanja kulturne dediščine.

Projekti, ki trenutno tečejo, so:

 1. Obnova Djočanove kmetije - druga polovica 19.st..;
 2. Štirje letni časi v Halozah;
 3. Kmečka orodja in pripomočki na kmetiji;
 4. Koruznjak in
 5. Še nekaj manjših vzporednih projektov, kot:
 • priprava razstave rokodelskih orodij;
 • tekmovanje koscev;
 • ličkanje;…

Etnografsko društvo Tržec je dokaj mlado društvo, vendar zelo uspešno na področju društvenega in družabnega življenja v občini in širše.

V ED Tržec, delujejo:

 1. odsek pokačev,
 2. odsek ljudskih godcev,
 3. turistični odsek in
 4. etnografsko-etnološki odsek.

Prvenstvena naloga je skrb za ohranjanje kulturne dediščine haloškega roba, ki se manifestira v ohranjanju-replika tradicionalne kmetije, ki je bila značilna za Dravsko-Ptujsko polje in Haloze v čas med obema svetovnima vojnama.

  »V globaliziranem svetu bomo ostali kot
nacija le, če bomo vzdrževali in
plemenitili kulturno dediščino, ki smo jo
dobili na posodo od naših dedov«.

Odsek pokačev

Skupina prihaja iz prijetne vasi, ki leži med rekama Dravinjo in levim ter desnim bregom Polskave (občina Videm). Vas Tržec je torej del haloških vrtov.

Skupino predstavlja osem mož, od tega dva gospodarja, štirje pokači, ter harmonikaš na »frajtonarici« in mladeniča ki nosi predstavitveno tablo, oblečeni so v kmečka oblačila iz prve polovice devetnajstega stoletja.

Pokači

Pred odhodom na obisk v Državni zbor RS, 2007, Foto: T. Mohorko

Pokači iz Tržca predstavljajo furmane, ki so vodili konjske, volovske ali kravje vprege, pri tem pa jim je med drugim bil v pomoč pri uspešnem vodenju bič, katerega je furman vihtel in z njim naznanjal prihod domov ali prihod ljubljenemu dekletu ter odganjal zle duhove, ki bi lahko škodili živini in ljudem.

Bič sestoji iz okrog 1,2 m dolge palice na katero je preko kobilice pritrjena, 3,5 m debela pletena vrv, ki se proti koncu tanjša in konča s pleteno rafijo (bot. palma, iz listov katere se pridobivajo vlakna ličja, Raphia vinifera):

Kaj pa spremljevalca - gospodarja? Skrbita, da pokačem ne pojenja moč, eden skrbi za pijačo drugi za jedačo. V času pusta, prvi nagovori hišnega gospodarja, drugi mu pokloni darilo ter ob njegovi privolitvi, da se iz dvorišča preženejo zli duhovi, četvorka zapoka.

Harmonikaš skrbi za prešerno vzdušje med pustnim obhodom ter razveseljuje staro in mlado.

Skupina, Pokači iz Tržca, uporablja in predstavlja izvirno ljudsko umetnost tega dela Slovenije – Ptujsko/Haloško etnografsko področje, ustanovljena je bila leta 1999.

Roglač

Simbol Pokačev iz Tržca »Roglač«, Foto: I.Božičko

Roglač je simbol Pokačev iz Tržca, ki simbolizira notranjo duševno usklajenost, zunanji nemir in moč ter ponazarja tri vodotoke pod Halozami, Rogatnico, Polskavo in Dravinjo. »Roglača« je postavljen sredi naše vasi na obrežju reke Polskave.

Odsek ljudskih godcev

Skupina Ljudskih godcev iz Etnografskega društva Tržec, je bila ustanovljena na pobudo članov skupine Pokačev iz Tržca, v letu 2004.
Skupina uporablja priročne (razen diatonične harmonike) glasbeno nezahtevne male inštromente s katerimi vzdržuje glasbeni ritem – melodijo.
Oblečeni so v tradicionalna kmečka oblačila iz začetka 19.stoletja, ki so bila značilna za naš kraj.

Praznik KS Tržec

Praznik KS Tržec, 2007, Foto: T.Mohorko

Skupina Ljudskih godcev iz Etnografskega društva Tržec je doslej sodeloval na zelo odmevnih prireditvah, kot:

 1. Vlak zvestobe – Radio-Tednik Ptuj;
 2. Radijska delavnica znancev – Tone Petelinšek, Radio Maribor,
 3. 9. kmečkem prazniku v Leskovcu,
 4. Sodelovanje na 6. občinskem prazniku občine Videm,
 5. Sprejemu brkačev iz Švice in Nemčije – v občini Videm,
 6. Na otvoritvi »Srakačove poti po Šturmovcih«,
 7. Na srečanjih Ljudskih pevcev in gotcev v Podlehniku in
 8. Raznih prireditvah v občini Videm( Martinovanje, Videmska nedelja, …) in še.

Ljudski godci Etnografskega društva Tržec poskušajo na omenjeni način ohraniti ljudsko izročilo Haloškega roba.

Turistični odsek

Skrbi za promocijo kraja, Etnografskega muzeja in za vožnjo s splavom po reki Dravinji.

K Tržcu spadajo zaselki Kota in Hvac. Ob štetju leta 1869 je vas štela 304 prebivalce, danes nas prebiva 347 vaščanov.
Tržec je ena redkih vasi, ki so omenjene v pogodbi med oglejsko in salzburško nadškofijo, katera je bila podpisana v začetku 9.stoletja. V vasi je od 15.stoletja do konca 19.stoletja stal gradič Travnik.

Z globalizacijo in modernim načinom bivanja obstaja bojazen, da bo bivalna dediščina Dravsko-Ptujskega polja in Haloškega roba izginila v pozabo. Zato smo se v društvu odločili, da ohranimo in poskrbimo tudi za ohranitev kulturne identitete, ki je značilna za našo občino.
Obnoviti želimo Djočanovo kmetijo in slediti naslednjemu cilju:

 1. ohranitev in obnovitev tradicionalne kmečke hiše iz druge polovice 19.stoletja;
 2. prikazati in razstaviti orodja in pripomočke za življenje in delo na kmetiji;
 3. zasnovati etnografski muzej na prostem;
 4. izvajanje pedagoška dejavnost v obliki delavnic za otroke in mladino, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem na področju dediščine;
 5. organiziranje raznih seminarjev in delavnic na temo revitalizacija Haloškega roba in Haloz.

Etnografski muzej Tržec

Etnografski muzej Tržec, Foto: I.Božičko

Etnografski muzej Tržec - v nastajanju ima že obnovljen stanovanjski del, kateri je tudi opremljen, in prikazuje način življenja in dela izmed obeh vojn.

Vožnja s splavom po reki Dravinji je posebno doživetje, saj je pogled iz rečne gladine na svet okrog nas drugačen, vznemerljivejši.

Etnografsko-etnološki odsek

V Etnografskem društvo Tržec smo spoznali, da za ohranjanje kulturne dediščine tega dela Slovenije ni dovolj samo posnemanje običajev in navad (vizualna predstavitev), marveč tudi njihov zapis.

V društvu smo se odločili, da v ta namen ustanovimo Etnografsko-etnološki odsek, ki bo poskušal zbrati ustna in pisna gradiva, jih ustrezno obdelati in objaviti v zborniku, naloge, ki so si jih zadali so naslednje:

 1. projekt inventarizacije etnografskega gradiva v Etnografskem muzeju Tržec;
 2. popis šeg in navad Haloškega roba, pod delovnim naslovom Štirje letni časi v Halozah.

Več o delu in društvenem življenju v našem društvu si lahko preberete na spletu http://www.etnotrzec.org

Predstavitev pripravil: Mag.Ivan Božičko


Povezava

 

 
© ZAVOD ZA RAZVOJ HALOZ © ivanek.net 2008-2017